استقرار ایزو 15189

استقرار ایزو 17025

خدمات مشاوره ای

b_400_400_16777215_00_images_imgs_14.jpg

ما به فراتر از استانداردها می اندیشیم

 

ما به فراتر از استانداردها می اندیشیم . در دوره آموزشی جامع که در آن از روشهای آماری چند متغیره برای تضمین کیفیت فرایندها استفاده می شود، همه ابزارهای لازم برای فرا رفتن از استانداردها در اختیار شما قرار خواهند گرفت. 

ما به فراتر از استانداردها می اندیشیم . در دوره آموزشی جامع که در آن از روشهای آماری چند متغیره برای تضمین کیفیت فرایندها استفاده می شود، همه ابزارهای لازم برای فرا رفتن از استانداردها در اختیار شما قرار خواهند گرفت. در این دوره روش های  مختلف کمومتریکس  و کاربردهای آن در حوزه های مختلف صنعت و علوم  بررسی خواهند شد، روش هایی که هر یک چنانچه درست و بجا انتخاب شوند می توانند کیفیت محصولات ما را تا بالاترین حد ممکن تضمین کنند. رو شهایی چون، تحلیل مولفه اصلی، تحلیل فاکتور،تحلیل خوشه، تشخیص الگو ، کنترل کیفیت آماری چند متغیره و ... تنها بخشی از روش های پیشرفته کمومتریکس هستند که  می توانند مشکلات شما را حل کنند .