Qcmasters  شرکتی  مبتنی بر دانش روز است که در زمینه اندازه گیری، تجزیه و تحلیل سیستم­های آزمایشگاهی و صنعتی پایه گذاری شده است. هدف این شرکت ارتقای کیفیت  با استفاده از مراجع و استانداردهای بین المللی می­باشد. تلاش شرکت در این راستا براورده سازی متوازن نیازهای ذینفعان و مشتریان میباشد.